Dünya Sağlık Ögütü tarafından bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitelerin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, iyi uygulamalara dikkat çekmek, sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek için 10 Mayıs günü "Sağlık İçin Hareket Et Günü" olarak belirlenmiştir. Fiziksel hareketsizliğin önlenmesi ve fiziksel aktivitenin önemine dikkat çeken farkındalık çalışmaları kapsamında;  İlçemizde 08.05.2019 Çarşamba günü saat 10:00'da 17 Eylül meydanından başlayarak Dört Yol'a kadar yürüyüş ve bisiklet etkinliği yapılmıştır.