GELENDOST KAYMAKAMLIĞINDAN KÖY YOLLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN KARAR
İlçemiz Mülki İdare sınırları içerisinde kalan köy ve köylere bağlı mahallelerde Özel İdare, Köylere Hizmet Götürme Birliği yada diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca yaptırılan asfalt, beton ve stabilize yolların vatandaşlarımızı ilçe merkezi ve diğer köylerle ulaşımını sağlamaya yönelik olduğu ve bu yatırımların büyük masraflarla gerçekleştirildiği herkesin malumudur.
Vatandaşlarımızca asfalt, beton ve stabilize yolu koruyan kanal ve paso taraflarını işgal etmeleri, kanalizasyon, içme ya da sulama suyu boruları geçirmeleri, alt yapı imalatları olan menfez ve büzlerin kapatılması, idarenin bilgisi olmadan yeni yol yapılması nedeni ile, büyük emek ve paralar harcanarak yapılan bu yolların kısa sürede bozulmasına ve kamunun büyük zararlara uğramasına sebebiyet vermektedir.                                   
Ayrıca asfalt, beton ve stabilize köy yollarının bu şekilde bozulması trafik güvenliğini tehlikeye düşürmektedir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle 5442 sayılı İl İdaresi kanunun 32/B, 32/Ç maddelerini uyarınca, Gelendost İlçesi Köy ve Köylere bağlı mahallelerde Köy ve mahalle yollarının korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzen ve güvenliğinin temini, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amaçları ile aşağıdaki tedbirler alınmıştır.
 
           Madde 1.) İlçemize bağlı Köy ve Köye bağlı mahalle yolları ve bu yolları korumak amacı ile yapılan su kanallarına menfezlere ve büzlere idarenin izni olmadıkça herhangi bir müdahale edilmeyecektir.
           
Madde2.)Herhangi bir nedenle Köy ve Köye bağlı mahalle yollarına veya bu yolları korumak amacı ile yapılan su kanallarına menfezlere ve büzlere müdahale zorunlu olursa, ilgili kişi yâda kişiler muhtarlıklar vasıtası ile Gelendost Kaymakamlığına müracaatta bulunarak yazılı izin almaları gerekmektedir. Özellikle Ağır yük taşıyan kamyonlar ve iş makinalarının yollarımıza zarar vermemesi için önceden Kaymakamlık Makamına müracaat etmeleri gerekmektedir. Başvuruda bulunmayarak stabilize, beton ve asfalt yollara zarar verenlerin vermiş oldukları zarar teknik komisyonca yapılacak olan incelemeler sonucunda, oluşan zarar ilgili kişi ya da kurumlardan tahsil edilecektir.
           
Madde3.) İlçemize bağlı Köy ve Köye bağlı mahalle yollarının paso, şev ve kanalları üzerine odun, hayvansal yemler, hayvan gübresi, inşaat malzemesi (kum-çakıl-taş-kalıp malzemeleri vb.) bırakılmayacaktır. Meyve dallarından yola gelenler mal sahiplerince kesilecektir. Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanununa muhalefet yapılanma, çit teli,  ve meyve dikmek koşulu ile yollarımız işgal edilmeyecektir.
          
 Madde 4)Yukarıda belirtilen hususlara uyulup uyulmadığı İlçe Özel İdare Müdürlüğü, Köy Muhtarları ve Jandarma Ekiplerince doğrudan denetlenecek, ayrıca vatandaşlar tarafından iletilecek şikâyet ve ihbarların gereği de ilgili Muhtarlık ve Jandarma Ekiplerince yerine getirilecektir.
          
Madde 5)Yukarıda belirtilen tedbir ve yasaklara aykırı davrandığı tespit edilenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32.Maddesi uyarında para cezası verilecek, bununla birlikte tedbir ve yasaklara aykırı davranışın ayrı bir suç teşkil ettiğinin anlaşılması halinde gerekli cezai işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
          
Madde 6) Köy ve Köye bağlı mahalle yollarına zarar verenlere yukarıda belirtilen yaptırımlar uygulanmasının dışında zarar verenlere verdikleri zararı makul bir süre içinde gidermeleri tebliğ edilir. Tebligata rağmen zarar verenlerce zarar giderilmediği takdirde ilgili Muhtarlık veya Kaymakamlıkça zarar giderilir, zararın giderilmesi için yapılan masraflar 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince zararı verenden tazmin ettirilir.
       
Madde 7) Bu karar Gelendost Hükümet Konağı ilan panosu ve Gelendost Kaymakamlığı Resmi internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer, ayrıca Köy Muhtarları tarafından uygun vasıtalarla vatandaşlara duyurulacaktır.  
                                                                        
            Bu kararı Gelendost Kaymakamı yürütür.25/07/2017
 
 
                                                                                        
                                                                                                                      İbrahim ŞENKON
                                                                                                                         Kaymakam V.